Privacy-beleid

Wij beloven je als je persoonlijke gegevens met ons deelt:

  1. Dat we datgene wat in onze macht ligt in het werk zullen stellen om jouw gegevens veilig te bewaren.
  2. Dat jij bepaalt wie inzage heeft in jouw gegevens en voor hoe lang.
  3. Dat we technische maatregelen zullen nemen om jouw gegevens niet te kunnen inzien. En dat we jouw persoonlijke gegevens dus niet zullen, verkopen of op andere wijze kunnen of zullen gebruiken.
  4. Dat wij op een transparante manier zakendoen; dat wij geen geheimen hebben. Omdat wij vinden dat je gegevens maar bij één iemand thuis horen en dat ben jijzelf.

Omdat wij geloven dat je best gegevens wilt delen. Maar dat je wel wilt weten met wie. En dat diegene dan niet zomaar met jouw gegevens aan de haal kan gaan. En omdat wij vinden dat er een einde moet komen aan de handel in wat wellicht het meest waardevol is van mensen: iemands identiteit.
Wij zetten ons ervoor in om jouw online privacy te waarborgen.

Tijdens het gebruik van de website vraagt Schluss soms gegevens van je. Jij houdt daarover controle.

Hieronder vind je een overzicht van momenten waarop wij om jouw persoonlijke gegevens vragen en wat de reden daarvoor is.

Welk moment Welke gegevens Waarom & Welke controle heb jij
Als je contact opneemt om een pilot te willen doen Naam,
E-mail adres
Zodat we je kunnen bereiken per e-mail.
Als je jezelf inschrijft op een nieuwsbrief Naam,
E-mail adres
Zodat we je onze nieuwsbrief per e-mail kunnen toesturen.
Als je ons financieel wilt steunen met een donatie Houder van de rekening,
rekeningnummer
Op het moment dat je geld naar ons overboekt zullen wij in onze transactie jouw naam en bankrekeningnummer terugzien. Aan betere en anoniemere manieren van financiële donaties wordt hard gewerkt.
Bezoek aan de website Land, apparaat, browser Wij gebruiken Matomo voor bezoekersstatistieken. Daarbij anonimiseren wij je ip-adres; worden alleen de eerste twee bytes van je ip-adres gebruikt (192.168.xxx.xxx) en wordt het Gebruikers-ID vervangen door een pseudoniem

Verstrekking aan derden

Je kunt beslissen om je naam en e-mailadres met Schluss te delen. Zodat we jou over Schluss op de hoogte kunnen houden. De naam en het e-mail adres waarvan jij besloten hebt die met ons te delen, zullen wij nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekken, tenzij de wet of een rechter ons dat verplicht.
We zullen je waar mogelijk informeren als zo’n situatie zich voor doet.

Recht van inzage, wijziging, intrekking en verwijdering gegevens

Als we persoonlijke gegevens van je bezitten, heb je de volgende rechten:

  • recht op inzage. We zullen je op jouw verzoek inzage geven in de gegevens die je met ons gedeeld hebt;
  • recht op wijziging. Als de gegevens die we van je hebben niet (meer) juist zijn, zullen we op jouw verzoek deze gegevens wijzigen;
  • wijzigen of intrekken toestemming. Het kan zijn dat je de verstrekte toestemming voor gebruik van je gegevens voor een bepaald doel wilt wijzigingen of intrekken. Dit recht heb je;
  • verwijdering van gegevens. Je hebt het recht tot verwijdering van je gegevens.

Verzoeken tot inzage, wijziging, intrekking of verwijdering van je persoonlijke gegeven kun je sturen aan: info@schluss.org. We zullen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen reageren op je verzoek.